ADMIN / 2021-06-12 / / kelvinvt.com / Print / Attention / Share:

kcmsASP评论插件

( Best Isgood)
¥100 ¥80.00

支持注册会员和匿名用户发表评论支持点赞&踩

安装评论插件


1.解压到程序根目录,进入后台进入插件管理。


2.点安装插件(安装成功后,可对插件进行设置及卸载)


3.进入设置评论参数(根据需求进行设置)


4.引用评论(具体见安装包说明)

No relevant video
 
Contact Us
  • 13800000000
  • Powered by KCMS